22 Август 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-691/22.08.2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“

Информация за публикувана обява - линк към АОП