15 Април 2019 г.

„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване и ..............“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 435/15.04.2019г.

„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”; Обособена позиция № 2 - „Доставка на TEMPEST компютърни конфигурации и TEMPEST принтери“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Тръжна документация

Други документи