28 Март 2019 г.

Процедура „Публично състезание“ с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на Национална следствена служба, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“

Сподели

Електронна преписка № 345/28.03.2019

Процедура „Публично състезание“ с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на Национална следствена служба, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“ 

Решение за откриване - линк към АОП

Обявление - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за приключване на договор - линк към АОП