16 Август 2018 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна ад........"

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 968/16.08.2018 г.

„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор, УБ “Цигов чарк“, гр. Батак, ПД “Изгрев“, гр. Бяла“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Администрацията на главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор.“;

Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ПД “Изгрев“, гр. Бяла.“;

Обособена позиция № 3: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак.“

Информация за публикувана в профила на купувача обява - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП