18 Май 2018 г.

Събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-614/18.05.2018 г.

Информация за публикувана обява - линк към РОП

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - линк към РОП

Събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша“