13 Април 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България"

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-484/13.04.2018г.

Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България

Обявление за поръчка 842182 - линк към РОП

Решение за откриване на процедура 842180 - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка 864698 - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка 864698 -линк към РОП

Обявление за приключване на договор - линк към АОП

Други документи

Тръжна документация