27 Март 2018 г.

„Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, БЗ, учебните и почивните бази на ПРБ по две обособени позиции:

Сподели

Електронна преписка № 433/27.03.2018

„Доставка на електрически уреди за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор, учебните и почивните бази на ПРБ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на телевизори; Обособена позиция № 2 – Доставка на кухненско оборудване и други електроуреди.“

Обявление за поръчка 838550 - линк към РОП

Решение за откриване на процедура 838549 - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - ОП1 - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - ОП 2 - линк към РОП

Обявление за приключване на договор № 75/29.06.2018г. - за ОП2