21 Февруари 2018 г.

„Доставка на гуми и джанти за служебни МПС, обслужващи ВАП, ВКП, НСлС, АГП, БЗ при ГП, УБ„Цигов чарк“ и ПД „Изгрев"

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-292/21.02.2018г.

„Доставка на гуми и джанти за служебни МПС, обслужващи Върховна административна прокуратура, Върховна касационна прокуратура, Национална следствена служба, Администрация на главен прокурор, Бюро по защита при главния прокурор, Учебна база „Цигов чарк“ – Батак и Почивен дом „Изгрев“ – Бяла“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1:„Доставка на гуми за служебните МПС на ВАП, ВКП, НСлС, АГП, БЗ, УБ „Цигов чарк“ и ПД „Изгрев“ и Обособена позиция № 2: „Доставка на джанти за служебните МПС на ВАП, ВКП, НСлС, АГП, БЗ, УБ „Цигов чарк“ и ПД „Изгрев““

Информация за публикувана обява - линк към РОП

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - линк към РОП