5 Февруари 2018 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Текущ ремонт на електрическа инсталация и електрически табла в кухненски блок на ПД „Изгрев“ – гр. Бяла“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-222/05.02.2018 г.       

„Текущ ремонт на електрическа инсталация и електрически табла в кухненски блок на ПД „Изгрев“ – гр. Бяла“

Информация за публикувана обява - линк към АОП