18 Декември 2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София“.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 1387/18.12.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София“.

Решение за откриване на процедурата - линк към РОП

Обявление за поръчка -линк към РОП

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП