18 Октомври 2017 г.

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС, за нуждите на ПРБ“.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1167/18.10.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“ за служебни МПС, за нуждите на Прокуратурата на Република България“.

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за поръчката - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за приключване на договор № 12/2018 - линк към РОП

Други документи

Тръжна документация