21 Юли 2017 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в УБ „Цигов чарк“ – гр. Батак“

Сподели

Електронна преписка № 845/21.07.2017 г.

„Извършване на строително–монтажни  работи (текущ ремонт) в УБ „Цигов чарк“ – гр. Батак“

Информация за публикувана обява - линк

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - линк към АОП