25 Май 2017 г.

Процедура публично състезание с предмет: „Доставка на офис и мебелно обзавеждане, по 4 (четири) обособени позиции: ........“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-634/25.05.2017 г.

Процедура публично състезание с предмет:  „Доставка на офис и мебелно обзавеждане, по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на метални шкафове и стелажи“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на мебели за УБ „Чигов чарк“ – гр. Батак, УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“ и Национална следствена служба“; Обособена позиция № 4 – „Доставка на мебели за ПД „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Варна“.

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор № 62 от 24.08.2017г. - линк към РОП

Обявление за приключване на Договор № 64 от 29.08.2017г. - линк към РОП

Обявление за приключване на Договор № 63 от 24.08.2017 - линк към РОП

Тръжна документация

Разяснения

Други документи