27 Април 2017 г.

Процедура публично състезание с предмет „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в Национална Следствена Служба“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-558/27.04.2017

Процедура публично състезание с предмет „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба"

Решение за откриване на процедурата - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към АОП