24 Март 2017 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 385/ 24.03.2017г.

Извършване на строително–монтажни  работи (текущ ремонт) в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша

Информация за публикувана обява - линк