20 Февруари 2017 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в ПД „Изгрев“ – гр. Бяла“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-233/20.02.2017 г.

„Извършване на строително–монтажни  работи (текущ ремонт) в ПД „Изгрев“ – гр. Бяла“

Информация за публикувана обява - линк към АОП