5 Ноември 2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България:Обособена позиция № 1 – универсални пощенски услуги; Обособена позиция № 2 – не

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1385/05.11.2015г.

„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги  за нуждите на Прокуратурата на Република България:Обособена позиция № 1 – универсални пощенски услуги; Обособена позиция № 2 – неуниверсални пощенски услуги“

Решение № 696057 - линк

Обявление № 696059 - линк

Обявление за възложена поръчка по ОП 1 - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка по ОП 2 - линк

Информация за изпълнен договор по ОП 1 - линк към АОП

Обявление за приключване на договор - линк към АОП

Тръжна документация

Разяснения

Други документи