6 Октомври 2015 г.

Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с о

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1259/06.10.2015г.

„Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите  в наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване и доставка на печатни  и рекламно-информационни материали; Обособена позиция № 2 Публикации в медии и интернет банери

Публична покана 9046530 - линк