2 Октомври 2015 г.

Процедура на договаряне без обявление с предмет „Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1240/02.10.2015г.

Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България

Решение № 690386 - линк

Информация за изпълнението на договор-линк

Тръжна документация

Други документи