28 Август 2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по три обособени позиции: обособена позиция № 1. „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилисти

Сподели

Електронна преписка № ОПИ 1116/28.08.2015г.

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по три обособени позиции: обособена позиция № 1. „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България“, обособена позиция № 2 Застраховка "Злополука" на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ и обособена позиция № 3. Застраховка „Заболяване“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“

Решение за откриване № 684910 - линк към РОП

Обявление за поръчка № 684911 - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 32/04.04.2016г.-линк към РОП

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 18/12.03.2016г. - линк РОП.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка № 22/18.03.2016г. - линк РОП

Тръжна документация

Разяснения

Други документи