Събиране на оферти с обява с предмет: "Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в АГП, ВКП, ВАП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор"

Събиране на оферти с обява с предмет: "Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор"

Тръжна документацияДруги документи