Публично състезание "Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: ОП № 1: Доставка на телевизори; ОП № 2: Доставка на електродомакински уреди

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на телевизори; Обособена позиция № 2: Доставка на електродомакински уреди.“

Тръжна документацияДруги документи