Публично състезание с предмет: "Осигуряване на логистика при реализиране на предвидените в Дейност 1 обучения, както и при провеждане и участие в публични обсъждания, конференции, работни срещи и други мероприятия за изпълнение на проекта"

Публично състезание с предмет: "Осигуряване на логистика при реализиране на предвидените в Дейност 1 обучения, както и при провеждане и участие в публични обсъждания, конференции, работни срещи и други мероприятия за изпълнение на проекта"

Тръжна документацияДруги документи