Процедура пряко договаряне с определени лица, по реда на чл. 182, ал. 1, т.2 ЗОП с предмет: „Услуги по изработка на пликове за изземване и съхранение на веществени доказателства за нуждите на Прокуратура на Република България“