Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ (ТЕКУЩ РЕМОНТ) В НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ (ТЕКУЩ РЕМОНТ) В НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА“

Други документиТръжна документацияРазясненияДруги документи