Открита процедура с предмет:„Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при пътувания в страната и в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации, за нуждите на Прокуратурата на Република България“.

„Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при пътувания в страната и в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации, за нуждите на Прокуратурата на Република България“.

Тръжна документацияДруги документи