Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна....".

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

"Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер и

Обособена позиция № 2: Обновяване и абонаментна поддръжка на защитна стена".

Тръжна документацияДруги документи