Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак.“

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак.“

Тръжна документацияДокументацияТръжна документацияДруги документи