Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет „Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на ПРБ при следните три самостоятелно обособени позиции

„Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на ПРБ при следните три самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на ВКП,ВАП,АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебен център „Трендафила“ и учебна база „Боровец“; Обособена позиция № 2: Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на почивен дом „Изгрев“ –гр. Бяла; Обособена позиция № 3: Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“

Тръжна документацияДруги документи