7 Октомври 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на криминалистично оборудване“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-758/07.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на криминалистично оборудване“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП