2 Септември 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: "Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в АГП, ВКП, ВАП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор"

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-712/02.09.2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: "Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор"

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП