17 Май 2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на течни ....“.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 512/17.05.2019г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 Н и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и 2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“.

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВЕС

Информация при производство по обжалване - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Тръжна документация

Други документи