12 Април 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) на кухненски блок в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша“.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 431/12.04.2019г.

Информация за публикувана обява - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП