4 Февруари 2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, ...

Сподели

Електронна преписка № 163/04.02.2019

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за изменение - линк към ОВ на ЕС

Обявление за изменение - линк към АОП

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“; Учебна база „Боровец“ - к.к. Боровец“; Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна; Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“

Други документи

Тръжна документация