31 Октомври 2018 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак.“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1281/31.10.2018 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак.“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП