16 Октомври 2018 г.

Публично състезание "Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: ОП № 1: Доставка на телевизори; ОП № 2: Доставка на електродомакински уреди

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1189/16.10.2018г.

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на телевизори; Обособена позиция № 2: Доставка на електродомакински уреди.“

Обявление за поръчка 873446 - линк към РОП

Решение за откриване на процедура 873445 - линк към РОП

Обвявление за възложена поръчка - ОПИ - 1189 - линк към АОП

Обявление за приключване на договор № 2 от 2019 - линк към АОП

Обявление за приключване на договор № 1 от 2019 - линк към АОП

Тръжна документация

Други документи