4 Октомври 2018 г.

Покана до опредлено лице за получаване на оферта за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ПД “Изгрев“, гр. Бяла и УБ “Цигов чарк“......

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1165/04.10.2018г.

Покана до опредлено лице за получаване на оферта за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ПД “Изгрев“, гр. Бяла и УБ “Цигов чарк“, гр. Батак по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ПД “Изгрев“, гр. Бяла.“; Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак.“