20 Септември 2018 г.

Процедура пряко договаряне с определени лица, по реда на чл. 182, ал. 1, т.2 ЗОП с предмет: „Услуги по изработка на пликове за изземване и съхранение на веществени доказателства за нуждите на Прокуратура на Република България“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1070/20.09.2018г.

Услуги по изработка на пликове за изземване и съхранение на веществени доказателства за нуждите на Прокуратура на Република България

Решение за откриване на процедурата - линк

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП