14 Август 2018 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна....".

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-961/14.08.2018г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

"Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер и

Обособена позиция № 2: Обновяване и абонаментна поддръжка на защитна стена".

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП