3 Август 2018 г.

Открита процедура с предмет:„Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при пътувания в страната и в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации, за нуждите на Прокуратурата на Република България“.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-904/03.08.2018 г.

„Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при пътувания в страната и в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации, за нуждите на Прокуратурата на Република България“.

Решение за откриване на процедурата - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за приключване на договор - линк към РОП