29 Юни 2018 г.

Процедура публично състезание с предмет „Доставка на телевизори за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, учебните и почивни бази на ПРБ“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-817/29.06.2018г.

„Доставка на телевизори за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, учебните и почивни бази на ПРБ“.

Обявление за поръчка 854618 - линк към РОП

Решение за откриване на процедура 854615 - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка 866123 - линк към РОП