18 Април 2018 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-504/18.04.2018 г.       

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на строително–монтажни  работи (текущ ремонт) в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша“

Информация за публикувана обява - линк към АОП

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - линк към РОП