5 Април 2018 г.

Покана до опредлено лице за получаване на оферта за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет „ДОСТАВКА НА ДЖАНТИ ЗА СЛУЖЕБНИТЕ МПС НА ВАП, ВКП, НСЛС, АГП, БЗ, УБ „ЦИГОВ ЧАРК“ И ПД „ИЗГРЕВ“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ 474/05.04.2018г.

„Доставка на джанти за служебните МПС на ВАП, ВКП, НСлС, АГП, БЗ, УБ „Цигов чарк“ и ПД „Изгрев“

По аргумент от чл. 191, ал. 2 от ЗОП оферта може да бъде подадена и от лица, различни от посочените в поканата.

По аргумент от чл. 191, ал. 2 от ЗОП оферта може да бъде подадена и от лица, различни от посочените в поканата.