7 Ноември 2017 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Вар

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1265/08.11.2017г.

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Варна и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“.

Информация за публикувана обява - линк