4 Септември 2017 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер“ и

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1044/04.09.2017 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер“ и Обособена позиция № 2: „Обновяване и абонаментна поддръжка на защитна стена“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към РОП

Информация за удължаване срока за получаване на оферти - линк към РОП