4 Май 2017 г.

Публично състезание с предмет: "Осигуряване на логистика при реализиране на предвидените в Дейност 1 обучения, както и при провеждане и участие в публични обсъждания, конференции, работни срещи и други мероприятия за изпълнение на проекта"

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-584/04.05.2017 г.

Публично състезание с предмет: "Осигуряване на логистика при реализиране на предвидените в Дейност 1 обучения, както и при провеждане и участие в публични обсъждания, конференции, работни срещи и други мероприятия за изпълнение на проекта"

Решение за откриване на процедурата - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за приключване на договор № 82 от 2017 - линк към АОП

Тръжна документация

Други документи