28 Февруари 2017 г.

Обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет:„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, предоставени на Прокуратура на Република България, за нуждите на Админис

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-285/28.02.2017 г.

„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, предоставени на Прокуратура на Република България, за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Бюро по защита при главния прокурор; Учебен център „Трендафила“; п.п. “ Витоша“; Учебна база „ Боровец“ – к.к.„ Боровец“; Почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, област Варна; Учебна база „ Цигов чарк“, гр. Батак, Почивна база „Св. Св. „Константин и Елена“, гр. Варна" по три обособени позиции.

Решение за откриване - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк

Обявление за приключване на договор - линк към АОП

Обявление за приключване на договор - линк към АОП