15 Февруари 2017 г.

Покана до опредлено лице за получаване на оферта за избор на изпълнител с оглед сключване на договор

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 210/15.02.2017г.

 Покана до опредлено лице за получаване на оферта за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: „Актуализация на лицензирания софтуер и право на ползване на поддръжката на продукти „Оракъл“ – продължаване действието на правото на ползване на лицензи на софтуер „Оракъл“, за нуждите на Прокуратурата на Република България“.