10 Февруари 2017 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на гуми и джанти за служебни МПС, обслужващи Върховна административна прокуратура, Върховна касационна прокуратура, Национална следствена служба, Администрация на главен прокурор

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 177/10.02.2017г.

„Доставка на гуми и джанти за служебни МПС, обслужващи Върховна административна прокуратура, Върховна касационна прокуратура, Национална следствена служба, Администрация на главен прокурор, Бюро по защита при главен прокурор, Учебна база „Цигов чарк“ – Батак и Почивен дом „Изгрев“ – Бяла“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

„Доставка на гуми за служебните МПС на ВАП, ВКП, НСлС, АГП, БЗ, УБ „Цигов чарк“ и ПД „Изгрев“

и

Обособена позиция № 2:

„Доставка на джанти за служебните МПС на ВАП, ВКП, НСлС, АГП, БЗ, УБ „Цигов чарк“ и ПД „Изгрев“

Информация за публикувана обява - линк