9 Ноември 2015 г.

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Прокуратура на Република България, по спецификация, при следните три самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1396/09.11.2015 г.

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на почистващи и хигиенни  материали за нуждите на Прокуратура на Република България, по спецификация, при следните три самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура; Бюро по защита при  главния прокурор; Национална следствена служба;  учебен център „Трендафила“ и  учебна база „Боровец“; Обособена позиция № 2:  Доставка на почистващи и хигиенни  материали за нуждите на почивен дом „Изгрев“ и почивна база „Св.св. Константин и Елена“; Обособена позиция № 3: Доставка на почистващи и хигиенни  материали за нуждите на учебна база „Цигов чарк“.

Публична покана - 9047422 - линк към АОП